Behandlingscenter for det offentlige

Er du sagsbehandler, støtte- og/eller kontaktperson så kan du henvende dig til os. Ring på tlf: 70 20 72 70

BehandlingstilbudForsorgstilbud

Du kan også komme i misbrugsbehandling på Stien med stærkt fokus på dit misbrug, enten via egen betaling, kommunal bevilling eller sundhedsforsikringer. Læs mere her

Hvorfor vælge Stien?

STIEN Behandlingscenter er godkendt til behandling under Servicelovens § 101 & 107 – misbrugsbehandling (medicin) og Sundhedslovens § 141 – alkoholbehandling.

Målet har været at skabe et professionelt fungerende og respekteret behandlingscenter, hvis primære målgruppe er medicin- & alkoholafhængige, samt deres familier – altså en familieorienteret helhedsbehandling.

Vort mål var ligeledes, at være et behandlingscenter, hvor kvalitet er kendetegnende i såvel faciliteter, personalesammensætning og behandling. Der er tilknyttet fast læge, sygeplejerske, psykiater samt et veluddannet behandlerteam. Vi synes selv, at det vi har nået indtil nu afspejler dette – besøg vor hjemmeside: www.bhcs.dk eller www.stiens-venner.dk.

Stien Behandlingscenter har hyggelige og rolige rammer af høj kvalitet, til behandling af klienter og familier, uden at behandlingen derved bliver dyrere. Bygningerne, med plads til 16 klienter i eneværelse, ligger i en skøn natur med udsigt over Tunneldalen mellem Vojens og Haderslev. Der er skov og søer i området og masser af gangstier.

Vi arbejder ud fra Minnesota-modellen, og opfatter misbrug eller alkoholismen som en sygdom, hvis udvikling kan stoppes. Individuel hensyntagen og programlægning, en tæt opfølgning på såvel klient som pårørende, er væsentlig for at nå et for os tilfredsstillende behandlingsresultat.

70 20 72 70

Døgn telefon

p

Vidste du at...

…at vi, i Danmark, har 500.000 med et skadeligt alkoholforbrug dvs. der drikker mere en 14 / 24 genstande om ugen og 140.000 alkoholafhængige.

Vi behandler alkoholmisbrug

Helt uden brug af antabus!

Vi hjælper den afhængige igennem den svære tid. Der lægges stor vægt på, at det er meget mere end “bare” at holde op med at drikke. Det er vigtigt, at livet bliver mere værd at leve uden alkohol, så den afhængige kan stoppe. Behandlingen resulterer i øget selvværd, positive holdninger, arbejdsglæde, nye værdier og nye venner.

Vi behandler stofmisbrug

”Det er ingen skam at være misbruger – men det er en skam ikke at gøre noget ved det! ”

Hos Stien Behandlingscenter hjælper og behandler vi stofmisbrugere. Det er en rejse, vi hjælper den afhængige igennem, for at komme ud på den anden side med en fornyet livsglæde.

Vi ligger stor vægt på etiske regler og procedurer, herunder:
– Køkken-, lagerfaciliteter, og procedurer er godkendt af Fødevarekontrollen
– Afrusning og lægelige procedurer er beskrevet, og er kontrolleret af embedslægen for Sundhedsstyrelsen
– Det faglige og pædagogiske indhold, metoder og prissætning er under tilsyn af statens Sociale Tilsyn.

 

p

Vidste du at...

…vi, i Danmark, har ca. 80-90.000 personer som bruger illegale rusmidler og mellem 25-30.000 morfinafhængige pga. hospitalsindlæggelse.

Tag et kig indenfor

Vort mål var ligeledes, at være et behandlingscenter, hvor kvalitet er kendetegnende i såvel faciliteter, personalesammensætning og behandling. Der er tilknyttet fast læge, sygeplejerske, psykiater samt et veluddannet behandlerteam. Vi synes selv, at det vi har nået indtil nu afspejler dette – besøg vor hjemmeside: www.bhcs.dk eller www.stiens-venner.dk.

Følg os
Behandlingscenter Stien på FindOpholdssteder.dk